Velkomen til Skodje barnehage

Visjonen vår:

- hos oss skal alle føle seg som ein viktig og positiv del av fellesskapet

Barnehagen ligg i naturskjønne omgjevnader i Skodje sentrum. Vi har allsidig natur kring oss på alle kantar i tillegg til at nærmiljøet vårt byr på samarbeid med Prestemarka barnehage, barneskulen, ungdomsskulen, omsorgsenteret, Gomerhuset og Prestemarka bu- og dagsenter. Skodje barnehage er ein av fire barnehagar som til saman utgjer eining for kommunale barnehagar i Skodje.

Vi tilbyr:

 • Eit flott ute- og innemiljø
 • Eit engasjert og stabilt personale
 • Involveringspedagogisk arbeidsmetode
 • Fokus på godt samapel mellom barn og vaksne
 • Fokus på pedagogisk dokumentasjon
 • Fokus på kompetanseheving og utvikling
 • Dagleg opningstid frå 06.45-17.00
 • Frukost, lunsj og ettermiddagsmåltid

Skodje barnehage vert driven etter heimel i Lov om barnehagar. Rammeplan for barnehagen gir føringar for innhaldet og oppgåvene til barnehagen. Årsplanen vår gir oversikt over den pedagogiske verksemda, samtidig som den beskriv barnehagen sine satsingsområder.  Den seier noko om korleis vi er organisert, og korleis vi arbeider med omsorg, leik og læring. Avdelingane og gruppene presenterer seg nærmare i  årsplanen.

Kontaktinformasjon Skodje barnehage:

Adresse: Stadionvegen 19, 6260 Skodje

Einingsleiar

Janne Aamelfot

janne.aamelfot@skodje.kommune.no

Tlf: 95 87 55 69

Styrar

Astrid Josefine Eide

astrid.eide@skodje.kommune.no

Tlf:  48 21 21 11

Avdeling Lykkeliten

 

Tlf: 47 71 29 34/ 90 81 64 07

Avdeling Kråkeslottet

3 barnegrupper

 

Tlf: 95 36 27 53/94 84 09 82/

      90 28 24 41 

IMG_0493.JPG IMG_0496.JPG IMG_0497.JPG IMG_0498.JPG
IMG_0499.JPG IMG_0500.JPG IMG_0501.JPG IMG_0502.JPG
IMG_0503.JPG IMG_0504.JPG
Sist endra 05.10.2018 16:29
   

Kontaktinformasjon

Skodje barnehage
Postadresse: rådhuset
6260 Skodje
E-post : janne.skodjereite.aamelfot@sko..
Telefon
: 70 24 48 30

Beredskap
: Lykkeliten 70 24 48 32
(BeredskapTlf02)
: Kråkeslottet 70 24 48 33
(BeredskapTlf03)
: Lønneberget 70 24 41 97
Opningstid
: 06.45-17.00

Snarvegar

 • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
 • Søk SkilleTegn
 • Tips ein venn SkilleTegn
 • Kontakt oss

Skriftstørrelse

a - a - a
Rammeplan for barnehagen
Lov om barnehagar