Publisert 13.01.2017
Husbanken

 

Bustøtte er ei behovsprøvd statleg støtteordning for deg som har låg inntekt og høge bukostnader.

Publisert 29.08.2016
Huslån

Skodje kommune har for tida 57 bueiningar til utleige, for menneske med særskilde behov.

Ledige kommunale bustadar blir kunngjort i Bygdebladet og som nyhende på heimesida.

Det er ikkje muleg å søke om kommunal bustad når det ikkje er ledige bustadar til dette føremålet.

NAV Storfjorden kan bistå med å skaffe midlertidig bustad etter sosialtenestelova dersom du ikkje klarer dette sjølv. 

Publisert 13.01.2017
Pengehus

Startlån frå kommunen kan være løysinga for deg som har problemer med å etablere deg på bustadmarknaden. Startlån gjer det mogleg for deg å bli buande i ein nøktern og god bustad.

Du finn meir informasjon om startlån ved å gå inn på Husbanken si heimeside.

Det skal nyttast digitalt søknadsskjema:

Søknadsskjema for startlån og tilskot

Innkomne søknadar blir behandla fortløpande.

Regine Bruteig og Veronica Sollied i stab/støtte-avdelinga er sakshandsamarar for startlån i Skodje kommune.

Publisert 01.04.2019
2851_5-0790 web (1).jpg

Skodje kommune har fått midlar til vidarefordeling frå Husbanken til etablering og til tilpassing av bustad.

   

Kontaktinformasjon

Skodje kommune
Nihusvegen 3
6260 Skodje
E-post : postmottak@skodje.kommune.no
Telefon
: 70 24 40 00

Mobil
: Beredskap Teknisk: 99 29 66 35 Beredskap Barnevern 91 91 19 66
Org.nr.
: 964 980 454
Kontonr.
: 4212 23 24936
Kommunenr.
: 1529
Opningstid
: Må/ty/to/fr kl. 9-14. On kl.10-14.

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss

Skriftstørrelse

a - a - a
Bustønad og startlån