Startlån

Pengehus - Klikk for stort bilete

Startlån frå kommunen kan være løysinga for deg som har problemer med å etablere deg på bustadmarknaden. Startlån gjer det mogleg for deg å bli buande i ein nøktern og god bustad.

Du finn meir informasjon om startlån ved å gå inn på Husbanken si heimeside.

Det skal nyttast digitalt søknadsskjema:

Søknadsskjema for startlån og tilskot

Innkomne søknadar blir behandla fortløpande.

Regine Bruteig og Veronica Sollied i stab/støtte-avdelinga er sakshandsamarar for startlån i Skodje kommune.

Det er opp til den enkelte kommune å vurdere om startlån blir innvilga og kor stort lånet blir. Lånets størrelse vil også være avhengig av betalingsevne og eventuell anna gjeld. Du må klare å betene løpande bu- og livsopphaldsutgifter over tid. Det er ein fordel om du har noko oppsparte midlar.

Kven kan søke om startlån:

 • barnefamiliar
 • mottar trygd/offentlege ytingar
 • bustadlånetakarar med gjeldsproblem
 • og andre

Meir om kven som kan søke om startlån

Du får startlån til:

 • Topp- eller fullfinansiering ved kjøp av bustad.
 • Refinansiering slik at husstanden kan bli buande i nåværande bustad.
 • Toppfinansiering ved bygging av ny bustad.
 • Utbetring av bustad.

Meir om startlån

Publisert av Ann Iren S. Johnsen. Sist endra 13.01.2017
   

Kontaktinformasjon

Skodje kommune
Nihusvegen 3
6260 Skodje
E-post : postmottak@skodje.kommune.no
Telefon
: 70 24 40 00

Mobil
: Beredskap Teknisk: 99 29 66 35 Beredskap Barnevern 91 91 19 66
Org.nr.
: 964 980 454
Kontonr.
: 4212 23 24936
Kommunenr.
: 1529
Opningstid
: Må/ty/to/fr kl. 9-14. On kl.10-14.

Snarvegar

 • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
 • Søk SkilleTegn
 • Tips ein venn SkilleTegn
 • Kontakt oss

Skriftstørrelse

a - a - a
Bustønad og startlån