Grunnskulen i Skodje

Skodje kommune har to offentlege skular; ein barneskule og ein ungdomsskule. Barneskulen er organisert som ei eining med to avdelingar; Skodje barneskule og Valle skule. Skodje ungdomsskule er organisert som eiga eining.

Gøran Heimdal er rektor ved Skodje barneskule, medan Trond Herje er rektor ved Skodje ungdomsskule. 

I tillegg til dei to offentlege skulane i Skodje, finn ein to privatdrivne skular i kommunen. Det er den kristne Møre barne- og ungdomsskule i Brusdal, samt friskulen Stette Montesorriskule på Stette.

Skodje kommune har inngått avtale om vertskommunesamarbeid med Ålesund kommune knytt til kravet i opplæringslova om skulefagleg kompetanse på rådmannsnivå, fram til den nye kommunen vert etablert 01.01.2020. Det skulefaglege ansvaret for Skodje vart lagt til Ålesund kommune f.o.m. 01.01.2019.

   

Kontaktinformasjon

Skodje kommune
Nihusvegen 3
6260 Skodje
E-post : postmottak@skodje.kommune.no
Telefon
: 70 24 40 00

Mobil
: Beredskap Teknisk: 99 29 66 35 Beredskap Barnevern 91 91 19 66
Org.nr.
: 964 980 454
Kontonr.
: 4212 23 24936
Kommunenr.
: 1529
Opningstid
: Må/ty/to/fr kl. 9-14. On kl.10-14.

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss

Skriftstørrelse

a - a - a
Barnehagelova
Opplæringslova