Grunnskulen i Skodje

Skodje kommune har tre offentlege skular. Det er dei to barneskulane Skodje barneskule og Valle skule, samt Skodje ungdomsskule

Trond Herje er rektor ved Skodje ungdomsskule, medan Trond Gisnås er rektor for dei kommunale barneskulane. 

I tillegg finn ein to privatdrivne skular i kommunen. Det er den kristne Møre barne- og ungdomsskule i Brusdal, samt friskulen Stette Montesorriskule på Stette.

Skodje kommune har vedteke å inngå avtale om vertskommunesamarbeid med Ålesund kommune for kjøp av tenester knytt til kravet i opplæringslova om skulefagleg kompetanse på rådmannsnivå.

   

Kontaktinformasjon

Skodje kommune
Nihusvegen 3
6260 Skodje
E-post : postmottak@skodje.kommune.no
Telefon
: 70 24 40 00

Mobil
: Beredskap Teknisk: 99 29 66 35 Beredskap Barnevern 91 91 19 66
Org.nr.
: 964 980 454
Kontonr.
: 4212 23 24936
Kommunenr.
: 1529
Opningstid
: Må/ty/to/fr kl. 9-14. On kl.10-14.

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss

Skriftstørrelse

a - a - a
Barnehagelova
Opplæringslova