Heimebasert omsorg

Illustrasjon heimebasert omsorg - Klikk for stort bilete

Heimebasert omsorg (HBO) har tiltak som er retta inn mot dei som treng hjelp for å kunne bu i eigen heim så lenge som mogleg. Dette gjeld eldre, funksjonshemma, psykisk utviklingshemma og andre heimebuande som treng hjelp eller tilrettelegging, for kortare eller lengre periodar, for å greie kvardagen.

HBO samarbeider tett med andre i kommuna sitt helsetilbud og med spesialisthelsetenesta.

Kontaktinformasjon:

Einingsleiar:                                      Per Løkkeborg tlf. 70 24 40 82
Avdelingsleiar:                                  Mariann Ødegård tlf. 70 24 40 90
 

Hjelpemiddelansvarlege:
Personer som mottek tenester frå kommuna:
Hjelpepleiar Inger Marie Midtlid tlf. 70 24 40 90

Personer som ikkje mottek tenester frå kommuna:
Fysioterapeut Marita Longva 911 29 120

   

Kontaktinformasjon

Skodje kommune
Nihusvegen 3
6260 Skodje
E-post : postmottak@skodje.kommune.no
Telefon
: 70 24 40 00

Mobil
: Beredskap Teknisk: 99 29 66 35 Beredskap Barnevern 91 91 19 66
Org.nr.
: 964 980 454
Kontonr.
: 4212 23 24936
Kommunenr.
: 1529
Opningstid
: Må/ty/to/fr kl. 9-14. On kl.10-14.

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss

Skriftstørrelse

a - a - a
Lov om helsetenesten
NAV Hjelpemiddelsentral