Helse i forskjellige delar.gif

Helsesenteret i Skodje kommune tilbyr ulike helseretta tenester. Her er mellom anna lege, helsesøster, familieveileder, jordmor og psykiatrisk sjukepleiar. Senteret finn du i nordfløya av rådhuset.

Helsesenteret har si eiga heimeside skodjehelsesenter.no

204670_morning_paper.jpeg

Stad: Skodje Helsestasjon
Skodje Helsesenter, 1 etasje (Nordfløya av rådhuset)
Niusvegen 3, 6260 Skodje

Opningstid:  Mandag-fredag 08.00-16.00. JULA 2018 : OPE 27/12 Frå 09-14. STENGT 28/12
Telefon (sentralbord) : 70 24 40 60 (08.30-11.30 og 13.00-15.00)
Onsdagar er sentralbordet ope frå kl. 09.00-11.30 og frå 13.00-15.00

Mildrid Balstad:                    70 24 40 78 / 915 87 437 (08.00-16.00) Ikkje onsdagar
Ragnhild Kaldhussæter:      70 24 40 72 / 476 27 943 ( 08.00-16.00)
Jane Reite Grøtteland:        918 89 379 /  70 24 40 71 (08.00-16.00)
Astrid Tønnesen:                 916 33 875 (08.00-16.00) Ikkje onsdagar

Send gjerne melding så svarer vi når vi får tid.

Stad: Skodje Helsestasjon

Skodje Helsesenter, 1 etasje (Nordfløya av rådhuset)
Niusvegen 3
6260 Skodje

Telefon (sentralbord): 70 24 40 60 (kl. 08.30-11.30 og 13.00-15.00)
Onsdagar er sentrabordet ope frå kl. 09.00-11.30 og 13.00-15.00
Helsesøster har treffetid på dei ulike skulane.


 

Mildrid Balstad:               91587437 / 70 24 40 78 (08.00-16.00) Ikkje onsdagar
Ragnhild Kaldhusæter:   47627943 / 70 24 40 72 (08.00-16.00) 
Jane Reite Grøtteland:   918 89 379/70 24 40 71 (08.00-16.00)
Astrid Tønnesen:            91633875 / 70 24 40 66 (08.00-15.00) Ikkje onsdagar


 

 

 

 

Ålesund legevakt.jpg

Øyeblikkeleg hjelp dagtid (kl. 08.00 – 16.00) -  tlf. 70 24 40 70 eller 113 - Skodje helsesenter

Legevakt kveld/natt/helg (16.00-08.00) -    

tlf. 70 14 31 13 eller 116 117 - Ålesund legevakt

Akutt: 113

Frå 22. november vil ekspedisjon og telefon på legekontoret bli opna først kl. 09.00 på onsdagar.

Dette grunna møte/undervisning.

Akuttlinja er open som før.

Alle kvinner født 1991 og seinare får frå hausten 2016 tilbod om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom eit to-årig vaksinasjonsprogram. Oppstart av programmet blir i november 2016. Vaksinen vert anbefalt til unge kvinner for å førebyggje livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft forårsaka av HPV-infeksjon.

bilde_ungdommens_helsestasjon.jpg

Helsestasjon for ungdom er eit gratis tilbod til ungdom frå 13-20 år.

Det er ope kvar måndag kl. 15.00 - 16.30. I skuleferiane er det ope frå 15.00-16.00.

                         

Lege er tilgjengeleg mellom kl. 15.00 og 16.00.

Det er ikkje nødvendig med timebestilling.

Har du kreft eller kjenner nokon som har kreft?

Skodje kommune har kreftkoordinator som kan vere ein støttespelar.

Sjølvbetening

 Frikort for eigenandelstak 2 er automatisert frå 1. januar 2017. Frå denne datoen slepp du å søkje om frikort for helsetenester. Det kjem automatisk i posten innan tre veker etter at eigenandelstaket på 1.990 kroner er nådd.

Fra 1. september 2015 blir det lettere å huske telefonnummeret til legevakta. Da kan du ringe det sekssifrede nummeret 116 117 uansett hvor du er i landet.

 

Helsesøstre_og_jordmor.JPG

Som den 6. kommunen i Møre og Romsdal har Skodje sin helsestasjon oppnådd godkjenning som ammekyndig helsestasjon. Det er Nasjonalt kompetansesenter for amming som har evaluert svangerskapsomsorgen og helsestasjonstenesta i Skodje. Vi gratulerer og er stolte av arbeidet som er gjort av helsesøstre og jordmor!

Tilsette kommunefysioterapeutar:

  • Ingrid Granøien, 50 % stilling  tlf. 469 03 431
  • Marita Jeanett Longva 50 % stilling, tlf. 911 29 120

Legekontora finn du i Skodje helsesenter.

Jordmor: Randi Eggereide

Miljøretta helsevern er førebyggjande helsearbeid som er opptatt av alle tilhøve ved miljøet som fremjar helse eller er årsak til sjukdom.

Arbeidet med miljøretta helsevern er heimla i Kommunehelsetenestelova, kap. 4a, og femner om alle faktorar som direkte eller indirekte kan ha innverknad på menneska si helse. Desse femner om blant anna biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorar.

psykisk helse.jpg

Eit lavterskeltilbod til deg som har psykiske problemer og/eller rusproblemer i Skodje kommune
 

   

Kontaktinformasjon

Helsesenter
Rådhuset
6260 Skodje
E-post : legekontor@skodje.kommune.no
Telefon
: 70 24 40 60

Faks
: 70 24 40 79
Beredskap
: 70 24 40 70
Opningstid
: 08.30-15.30

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss

Skriftstørrelse

a - a - a
Pasient- og brukarombod