Helsestasjon

helsestasjon.jpg - Klikk for stort bilete

Stad: Skodje Helsestasjon
Skodje Helsesenter, 1 etasje (Nordfløya av rådhuset)
Niusvegen 3, 6260 Skodje

Opningstid:  Mandag-fredag 09.00-15.00. 

Mildrid Balstad:                    915 87 437/ 70 24 40 78 .
Ragnhild Kaldhussæter:      476 27 943/ 7024 40 72
Jane Reite Grøtteland:        918 89 379 /  70 24 40 71
Astrid Tønnesen:                 916 33 875  Ikkje onsdagar

Send gjerne melding så svarer vi når vi får tid.
 

Telefon (sentralbord) : 70 24 40 60 (08.30-11.30 og 13.00-15.00)
Onsdagar er sentralbordet ope frå kl. 09.00-11.30 og frå 13.00-15.00

Avis - Klikk for stort bilete

Helsestasjon 0-6 år

Alle førskuleborn får gratis tilbod på helsestasjonen etter fastlagt program samt individuell oppfølging.

Føresette er forplikta til at barnet gjennomfører helsekontrollar. 

Ver venleg å gje beskjed om du ikkje kan møte til avtalt tid.

Det er ønskeleg at du ikkje møter med sjukt barn.  

Det første leveåret får alle tilbod om å delta i grupper. Ved å delta i gruppe kan småbarnsforeldra bli kjent med andre i same situasjon, dele erfaringar og utvide nettverka sine.Fysioterapeut og bibliotekar tek òg del på kvar sine grupper.

Føresette har òg tilbod om å møte helsesøster åleine, dersom det ikkje er ønske å delta i gruppe.Helsestasjonen tilbyr:

 • Fødselsførebuande kurs
 • Heimebesøk til nyfødte
 • Ammeveiledning
 • Regelmessige helseundersøkingar utført av både helsesøster og lege
 • Oppfølging av vekst/språk/bevegelsar og psykososial utvikling
 • Veiledning om til dømes søvn, kost, samspel og adferd
 • Ulykkesforebygging og forebygging av vald.
 • Vaksinasjonar
 • Tilvising til andre instansar ved behov

 

Formål med helsestasjonstenesta:

 • Fremme psykisk og fysisk helse, fremme gode sosiale og miljømessige tilhøve samt forebygge sjukdommar og skader.

 

Samarbeid

Helsestasjonen samarbeider med:

 • lege
 • jordmor
 • fysioterapeut
 • barnevern
 • PPT ( pedagogisk-psykologisk teneste)
 • barnehagar
 • skular
 • tannhelseteneste 
 • BUP (Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk) .
 • bibliotekansvarleg                                                                                                                         .

Vidare kan det formidlast kontakt med andre hjelpeinstansar enn dei som er nemnt ovanfor.

Born med særskilte behov får oppfølging etter behov.

TTI - Tidleg tverrfagleg innsats (PDF, 164 kB)

 

Nyttige lenkjer:

Ammehjelpen

Helsenorge - diverse kvalitetssikra informasjon om helse

Barnevaksinasjonsprogrammet

Foreldrehverdag - Kvalitetssikra tips og råd til foreldre frå Barne-, ungdoms-og familiedirektoratet om grensesetting, trass, søskenkrangel med meir. 

Helsedirektoratet/publikasjoner - Nasjonale faglege retningslinjer og råd for div. tema som for eksempel kosthald/ernæring, søvn med meir. 

Sist endra 21.01.2019
   

Kontaktinformasjon

Skodje kommune
Nihusvegen 3
6260 Skodje
E-post : postmottak@skodje.kommune.no
Telefon
: 70 24 40 00

Mobil
: Beredskap Teknisk: 99 29 66 35 Beredskap Barnevern 91 91 19 66
Org.nr.
: 964 980 454
Kontonr.
: 4212 23 24936
Kommunenr.
: 1529
Opningstid
: Må/ty/to/fr kl. 9-14. On kl.10-14.

Snarvegar

 • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
 • Søk SkilleTegn
 • Tips ein venn SkilleTegn
 • Kontakt oss

Skriftstørrelse

a - a - a
Helsestasjon