Følg med i kommunereformarbeidet

Bilde KSstreaming 21.03.2017.JPG - Klikk for stort bilete

Det er mogleg å følge med i arbeidet som blir gjort med kommunereformen. KS streamar og lagrar seminara dei held for kommunane. Det neste er i morgon, 21. mars.

 

Temaet for seminaret på Gardermoen er Eierskap, interkommunalt samarbeid og anskaffelser ved sammenslåing.
Seminaret blir streama så det er mogleg å følge med.Om de går inn på lenka kan de følge seminaret direkte, men også sjå det i etterkant.

Det same gjeld alle seminar som KS har halde/skal halde i samband med kommunereformarbeidet. Alle presentasjonar og foredrag blir lagt ut.

Dette er seminara:
• 31.10 – 01.11 2016: Oppstartseminar
• 25.01 – 26.01 2017: Arbeidsgiveransvar ved    kommunesammenslåing
• 21. 03. 2017           : Eierskap, interkommunalt samarbeid og anskaffelser ved sammenslåing
• 24. – 25.04 (Lillestrøm) eller 26. – 27. 04 (Bergen): Mål og visjoner for ny kommune – og gevinstrealisering i praksis.

Skodje kommune har også ei eiga samleside om kommunereformen der referat frå møta i styringsgruppa og arbeidsutvalet ligg ute, saman med intensjonsavtalen og andre dokument.


Generelle råd og informasjon om kommunereformen finn de på kommunereformen.no.

 

Sist endra 20.03.2017 14:09
   

Kontaktinformasjon

Elin Kilvik Skeide
Skodje Helsesenter Rådhuset
6260 Skodje
E-post : jordmor@skodje.nhn.no
Telefon
: 70 24 40 67

Faks
: 70 24 40 79

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss

Skriftstørrelse

a - a - a