Innbyggjarundersøking - høyring etter kunngjering

 Er du ikkje sikker på kva du vil formidle til politikarane?

Då kan du førebu deg ved å lese spørsmåla i innbyggjarundersøkinga (PDF, 71 kB).

Du kan også nytte skjemaet som høyringssvar og sende det ferdig utkryssa skjemaet til:

Skodje kommune, Rådhuset, 6260 Skodje eller postmottak@skodje.kommune.no

Sist endra 22.04.2016 07.50