Møte i arbeidsgruppa for bygging av nye Ålesund kommune 08.12.2016

Illustrasjon planar.jpg - Klikk for stort bilete Arbeidsgruppa for bygging av nye Ålesund kommune hadde møte torsdag 08.12.2016. Det har blitt gjennomført intervju og arbeidsgruppa vedtek å tilby stillinga til ein av søkjarane.

Arbeidsutvalet vil i samarbeid med rådmennene og personalsjefane fatsette arbeidsinstruks for prosjektkoordinatoren.

Neste møte blir 15.12.2016.

Sist endra 12.12.2016 08.38