Møte i arbeidsgruppa for styringsgruppa til nye Ålesund kommune

 Illustrasjon planar.jpg - Klikk for stort bilete Arbeidsgruppa for bygging av nye Ålesund kommune hadde møte 15.12.2016.

​Tema for møtet var utlysingsteksten for leiar for prosjektet lokaldemokrati og medverknad, stillingsinstruksen for prosjektkoordinatoren  og tillitsvalde og verneombod si deltaking på seminar

Referat 15.12.2016 (PDF, 281 kB)

Sist endra 02.01.2017 09.54