Legetenesta i Skodje

Legekontora er lokalisert i 2. etasje i Skodje helsesenter, i nordfløya i tilknyting  til rådhuset. Inngang frå vestsida.

Legetenesta - Klikk for stort bilete Ekspedisjonstid 08.30 - 15.30 måndag - fredag

 • Telefon sentralbord 70 24 40 60
 • Øyeblikkeleg hjelp dagtid kl. 08.00 - 16.00 tlf. 70 24 40 70 eller 113
 • Fax 70 24 40 79
 • Legevakt kveld/natt/helg (16.00-08.00) tlf. 70 14 31 13, 116117

Skodje har interkommunalt samarbeid med Ålesund interkommunale legevakt 16.00 – 08.00 på vekedagane.

I helgar og på høgtidsdagar skal ein vende seg Ålesund interkommunale legevakt og nytte same nummer.

Telefonnummer til Ålesund interkommunale legevakt er 70 14 31 13

Endring av fastlege
 

Telefontid legar:         

Legane har ikkje avsett spesiell telefontid, men vi har ei ordning der vi skriv opp kven som ber om telefonkonsultasjon, og legen vil så ringje attende til pasienten. Vi vil prøve å gje ei ca. tid for attenderinging, men då pågangen kan vere variabel og stor kan det einskilde dagar vere uråd å ringje attende før på slutten av arbeidsdagen, eller dagen etter. Det er difor ønskeleg å få oppgitt alternativt telefonnummer, eventuelt mobiltelefon-nummer. Einskilde dagar er legane opptatt med andre oppgåver enn pasientretta arbeid, og har då ikkje telefontid.

Desse dagane er:

 • Olav Mestad                       ikkje måndagar
 • Linda Langøy                      ikkje torsdagar
 • Andreas Skuseth Heggdal  ikkje måndagar

Tilsette ved legekontoret:

 • Olav Mestad                         Kommuneoverlege/fastlege
 • Andreas Skuseth Heggdal   Kommunelege/fastlege/tilsynslege Skodje omsorgssenter
 • Linda Langøy                       Kommunelege/fastlege/rådgjevande lege for skule- og                                                                        helsestasjonstenesta
 • Knut Egil Eik                        Kommunelege/fastlege
 • Marit S. Beite                       Helsesekretær
 • Inger Anne Kinn                   Bioingeniør
 • Oddhild Rogne                    Helsesekretær
 • Randi Starheimsæter          Bioingeniør
 • Ingunn Bonsaksen              Sjukepleiar
   

Kontaktinformasjon

Helsesenter
Rådhuset
6260 Skodje
E-post : legekontor@skodje.kommune.no
Telefon
: 70 24 40 60

Faks
: 70 24 40 79
Beredskap
: 70 24 40 70
Opningstid
: 08.30-15.30

Snarvegar

 • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
 • Søk SkilleTegn
 • Tips ein venn SkilleTegn
 • Kontakt oss

Skriftstørrelse

a - a - a
GiBlod.no