Psykisk helse og rustenesta

Verdensdagen-for-psykisk-helse_all_8col[1].jpg - Klikk for stort bilete

Eit lavterskeltilbod til deg som har psykiske problemer og/eller rusproblemer i Skodje kommune
 

Dersom du har psykiske vanskar/-lidingar eller eit rusproblem, har kommunen ulike tilbod som skal styrke din evne til å mestre livet.

Våre lokalar ligger i 1 etasje i Skodje helsesenter. Du kan ta direkte kontakt med tenesta på telefon eller ved skriftlie henvending frå fastlege eller annan fullmektig. For de under 18 år, kan kontakt også formidlas via skule, barnehage, helsestasjon eller andre.


Kven kan ta kontakt:
• Personer med milde eller moderate psykiske plager eller andre psykososiale utfordringar.
• Dersom du har psykiske utfordring i tillegg til eit problemfylt forhold til rusmiddel.
• Pårørande med bekymringar retta mot rus og psykiske problemer.
• Personar som har hatt samarbeid med psykiatrisk avdeling og treng oppfølging når dei kjem heim.
• Personar i livskriser som har behov for å snakke med ein psykiatrisk sjukepleier.
• Dersom du har et problemfylt forhold til rusmiddel.
• Personar som har behov for oppfølging etter rusbehandling.


Kva kan ein få hjelp til:
• Informasjon, rettleiing og rådgiving til pårørande.
• Kartlegging av hjelpebehov og individuelt tilpassa oppfølgingstiltak.
• Samtaleterapi og støttesamtalar.
• Samarbeid med pårørande, lege, spesialisthelsetenesta og andre instansar.
• Gje tilbod om ansvarsgruppe og individuel lplan, dersom det er behov for koordinerte og samansette tenestar.  
• Sosialtrening i gruppe.

Dine rettar i forhold til helsehjelp kan du lese på Lovdata

Kontakt informasjon:

For bestilling av legetime: 70244060 (Skodje helsesenter)
Direkte til tenesta: 97749064 - 97601337

 

Serviceerklæring for psykisk helsearbeid

   

Kontaktinformasjon

Psykisk helseteam
Rådhuset
6260 Skodje
Telefon
: 70244060 (legekontor)

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss

Skriftstørrelse

a - a - a
Psykisk helse