Koordinerande eining

Loordinerande eining - Klikk for stort bilete

Koordinerande eining svarer på spørsmål, gir rettleiing, og tek i mot søknadar om helse- og omsorgstenester og tildeler tenester i samsvar med Lov om kommunale helse- og omsorgstenester.

På den måten vil kommunen sikre tverrfagleg og heilskapeleg vurdering av søkaren sine hjelpebehov og lik tilgang på tenester uavhengig av kor i kommunen du bur, og som innbyggjar har du ein stad å vende deg i høve helse- og omsorgstenester

KE skal svare på spørsmål, gi rettleiing og ta imot søknadar om helse- og omsorgstenester (PDF, 185 kB)frå brukarar, fastlege og sjukehus.

KE skal ha oversikt over kva tenester som er tilgjengeleg i Skodje kommune og formidle kontakt med aktuelle einingar. I dei fleste tilfella vil utgreiinga starte med eit besøk heime hos brukar.

Helse og omsorgstenester som blir tildelt av koordinerande eining:


I tillegg oppnevner KE koordinator og sørger for at arbeidet med individuell plan er satt i system.

​Dersom du har ønske om eit heimebesøk for å vurdere førebyggande og avhjelpande tiltak kan du ta kontakt med KE.

Søknadsskjema:

Helse- og omsorgstenester (PDF, 185 kB)

Individuell plan (PDF, 20 kB)

Melding om behov for koordinerte tenester (PDF, 24 kB)

Transporttenesta for funksjonshemma i Møre og Romsdal - erklæring vedlagt søknad


Oppretting av koordinerande eining er regulert i i Helse og omsorgstenestelova § 7-3 og forskrift og habilitering og rehabilitering.

 

Handlingsplan koordinerande eining,individuell plan og koordinator i Møre og Romsdal 2017-2020.  (PDF, 903 kB)

Retningslinjer individuell plan kommuner og helseforetak i Møre og Romsdal. (PDF, 385 kB)

Adresse og kontaktinformasjon

Koordinerande eining
Rådhuset
6260 Skodje

E-post: postmottak@skodje.kommune.no

Koordinerande eining
Koordinerande eining
NamnStillingTelefonnummer
Camilla AlmåsEiningsleiar99 49 35 53
Marianne SneisSaksbehandler47 70 04 17
Stine LøvoldSaksbehandler47 68 50 15

 

 

Sist endra 06.03.2019 10:28
   

Kontaktinformasjon

Koordinerande eining
Rådhuset
6260 SKODJE
Telefon
: 70 24 40 00

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss

Skriftstørrelse

a - a - a