Niusvegen blir endra til Nihusvegen?

Stadnamnstenesta har i brev 25.09.17 presisert at fjellet som dannar føreledd til vegnamnet skal skrivast Nihusen i offisielle samanhengar, etter vedtak 16. juni 1992.

Skodje namnenemd vedtok i møte 24.01.18 å starte namnesak for å endre skrivemåten av adresseparsellen Niusvegen til Nihusvegen.

 

Namneforslaget blir med dette lagt ut til offentleg høyring etter stadnamnslova § 6.

Det er formannskapet som skal gjere endeleg vedtak i namnesaker.

Høyringsfrist på aktuelle namnesak er sett til 20. mars 2018.

Merknader og innspel kan sendast til Skodje kommune, kultureininga, Rådhuset, 6260 Skodje, eller på epost til magne.fylling@skodje.kommune.no.

Kart over Niusvegen (PDF, 672 kB)

Stadnamnstenesta sitt brev dat 25.09.17 (PDF, 2 MB)

Sist endra 20.04.2018 08:49
   

Kontaktinformasjon

Skodje kommune
Rådhuset
6260 Skodje
E-post : postmottak@skodje.kommune.no
Telefon
: 70 24 40 00

Mobil
: Beredskap teknisk: 99 29 66 35
Org.nr.
: (fakturaadr. EHF) 964 980 454
Kontonr.
: 4212 23 24936
Kommunenr.
: 1529
Opningstid
: Må/ty/to/fr kl. 9-14. On kl.10-14.

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss

Skriftstørrelse

a - a - a