Turbrosjyre

Skodje har fantastisk fin natur, og innbyggjarane i kommunen er flinke til å nytte seg av denne. Vi vil likevel at mange skal bli enda flinkare til å kome seg ut, og at også folk utanfrå kommunen skal få oppleve dei mange fine turmåla våre. Råd for funksjonshemma har derfor fått laga ein turbrosjyre til inspirasjon og rettleiing.

murvika.jpeg - Klikk for stort bilete

Noko av det beste du kan gjere for å førebyggje helseplager og å halde funksjonshemmingar og sjukdom i sjakk, er fysisk aktivitet. Dette er bakgrunnen for at Rådet for funksjonshemma har utarbeidd ein turbrosjyre til inspirasjon for innbyggjarane i Skodje. Varamedlem i rådet, Paul Birger Tysnes, har hatt ansvar for arbeidet saman med resten av Råd for funksjonshemma. Saman med mange støttespelarar er vi no stolte av å kunne presentere det som er blitt ein særs fin brosjyre. Vi vil uttrykke stor takk til støttespelarane våre som har vore til hjelp med lokalkunnskap, foto og språkrøkt. Eventuelle feil i brosjyren er likevel rådet sitt ansvar.

I brosjyren finn du ei rad flotte turmål her i kommunen. Turmåla er meint som eit representativt utval, og dekkjer på langt nær alle moglegheiter som finnes. For kvart turforslag finn du eit enkelt kart, ein bildeillustrasjon og ei kort skildring av turmålet. Vi har lagt vekt på å seie noko om i kva grad kvar tur eignar seg for funksjonshemma. 
Under finn du dei ulike turane.

Publisert av Bente Glomset Vikhagen. Sist endra 26.08.2016
   

Kontaktinformasjon

Skodje kommune
Nihusvegen 3
6260 Skodje
E-post : postmottak@skodje.kommune.no
Telefon
: 70 24 40 00

Mobil
: Beredskap Teknisk: 99 29 66 35 Beredskap Barnevern 91 91 19 66
Org.nr.
: 964 980 454
Kontonr.
: 4212 23 24936
Kommunenr.
: 1529
Opningstid
: Må/ty/to/fr kl. 9-14. On kl.10-14.

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss

Skriftstørrelse

a - a - a