Nordre Sunnmøre Landbrukskontor

Fjøset på Reitane er ein del av Skodjereite samdrift - Klikk for stort bilete

Kontoret er eit interkommunalt samarbeid mellom Sula, Ålesund, Stordal, Skodje og Ørskog når det gjeld jordbruk, skog, vilt- og fiskeforvaltning. Landbrukskontoret tek hand om forvaltning av saker etter jordlova, skoglova og konsesjonslova, og har ansvaret for ulike bygdeutviklingssaker som skal førebuast ovanfor fylkesmannen og Innovasjon Norge. 

Sist endra 16.01.2018

Vårslepp på grøne enger - Klikk for stort bilete

Andre viktige arbeidsoppgåver er tilskotsforvaltning, plansaker og ulike tiltak innan landbruket sitt kulturlandskap.
Heimesida til Norde Sunnmøre landbrukskontor
Kontoret er lokalisert i nye Ørskog Rådhus. Ta kontakt på telefon 70 16 59 00 eller på e-post landbrukskontoret@orskog.kommune.no

Nyttig informasjon:

Nordre Sunnmøre Landbrukskontor
Nordre Sunnmøre Landbrukskontor
Namn/e-postStillingTelefon
Helga FærøyLandbrukssjef70 16 59 12
Sissel FlagestadRådgjevar landbruk70 16 59 14
Kolbjørn SnekvikRådgjevar landbruk70 16 59 15
Landbruk og jakt
Publisert 27.01.2017
Industriell matproduksjon.jpg

Velkommen til ope møte i Kulturhuset på Stranda måndag 6. februar om landbruk, reiseliv og næringsmiddelindustri - tre sider av same sak?

Møtet er gratis og åpent for alle interesserte. Påmelding av hensyn til lunsj innen torsdag 2. februar til e-post eller tlf 41418871.

 

Publisert 10.01.2017

Frå og med mai 2017 vil det skje endringar i korleis føretak skal søkje om produksjonstilskot og tilskot til avløysing ved ferie og fritid. Søknadsomgangen januar 2017 er som tidlegare.

Den viktigste informasjonen er samla i et informasjonsskriv til deg som skal søke om produksjonstilskot og tilskot til ferie og fritid i 2017.

Les mer på Landbruksdirektoratet sine sider.

Publisert 17.02.2016
Sæterhus

No kan du søke på SMIL-midlar til ulike tiltak i landbruket sitt kulturlandskap.

Publisert 23.07.2012
Hjort

Etter den regionale høyringa i mai i år, er det no fastsett nye jakttider for artane hjort, elg og kanadagås i Møre og Romsdal gjennom forskrift 2012-06-19 nr. 559.

Dei nye jakttidene er:

Jakttid for hjort
1. september til 23. desember
Gjeld alle kommunar i Møre og Romsdal

Jakttid for elg
10. september til 23. desember
Gjeld kommunar som har opna for elgjakt, unntatt Rindal
For Rindal er jakttidene for Elg: 10. september til 15. november.

Jakttid for kanadagås
26. juli til 23. februar
Gjeld alle kommunar i Møre og Romsdal

Heile forskrifta ligg på Lovdata.no

   

Kontaktinformasjon

Skodje kommune
Nihusvegen 3
6260 Skodje
E-post : postmottak@skodje.kommune.no
Telefon
: 70 24 40 00

Mobil
: Beredskap Teknisk: 99 29 66 35 Beredskap Barnevern 91 91 19 66
Org.nr.
: 964 980 454
Kontonr.
: 4212 23 24936
Kommunenr.
: 1529
Opningstid
: Må/ty/to/fr kl. 9-14. On kl.10-14.

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss

Skriftstørrelse

a - a - a
Statens Landbruksforvaltning
Landbruk i regionen
Nordre Sunnmøre Landbrukskontor
Jaktportal