Skodje omsorgssenter

Sjukeheimen - Klikk for stort bilete

 

Skodje omsorgssenter vart bygd i 2003, og har tre ordinære sjukeheimsavdelingar i tillegg til eit bufellesskap.

Omsorgssenteret har besøksadresse Ådalsbakken 6.

Institusjonen vert driven etter lov om kommunale helse- og omsorgstenester

Dersom ein person har behov for døgnkontinuerlig pleie, tilsyn, behandling eller rehabilitering, kan ein søkje om ein plass på sjukeheim (PDF, 185 kB).

Tenestene det kan bli søkt om:

Korttidsopphald (PDF, 185 kB) - serviceerklæring kortidsopphald

Langtidsopphald (PDF, 185 kB) - serviceerklæring langtidsopphald

Avlastningsopphald (PDF, 185 kB) - serviceerklæring avlastningsopphald

 

Kommunen krev vederlag og er fastsett i eiga forskrift. Skodje kommune sitt betalingsregulativ for dei ulike tenestene blir vedtatt i kommunestyret kvart år.

Søke om opphald

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søkje om opphald på sjukeheim. Du har rett til å la næraste pårørande hjelpe deg med søknaden. Andre har også rett til å hjelpe deg. Det kan til dømes vere ein nabo. Du må då gje ei skriftleg fullmakt som du legg ved søknaden.

Søknad om helse- og omsorgstenester (PDF, 185 kB)


Kontaktinformasjon:

Sentralbord: 70 24 40 88

Avdeling 1: 70 24 41 75

Bukollektivet: 70 24 41 72

Avdeling 3: 70 24 41 73

Avdeling 4: 70 24 41 74

 


Einingsleiar: Per Løkkeborg - 70 24 40 82

Avdelingsleiar: Arne Hauglid - 70 24 40 95

Tilbodet ved Skodje omssorgssenter:

Sist endra 21.12.2017
   

Kontaktinformasjon

Skodje kommune
Nihusvegen 3
6260 Skodje
E-post : postmottak@skodje.kommune.no
Telefon
: 70 24 40 00

Mobil
: Beredskap Teknisk: 99 29 66 35 Beredskap Barnevern 91 91 19 66
Org.nr.
: 964 980 454
Kontonr.
: 4212 23 24936
Kommunenr.
: 1529
Opningstid
: Må/ty/to/fr kl. 9-14. On kl.10-14.

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss

Skriftstørrelse

a - a - a
Om eldres helse