Prestemarka dagtilbod

Karneval Prestemarka - Klikk for stort bilete Prestemarka dagtilbod gir menneske med utviklingshemming eit tilbod om dagaktivisering utifrå den enkelte sine føresetnader. I samsvar med visjonen vår, prøver vi gjennom dagtilbodet å skape ein meiningsfylt kvardag for brukarane, med fokus på trivsel, tryggleik og kjensle av meistring.
 

 

Dersom du har spørsmål om dagtilbodet, kan du ta kontakt med einingsleiar Eirik Frøystad, tlf. 70 24 48 91 eller avdelingsleiar Reidun Davik, tlf. 70 24 40 29.

Dagtilbodet er eit tilbod for vaksne menneske med ulike hjelpebehov. Dagtilbodet legg vekt på å skape tryggleik og trivsel. Vi tilrettelegg aktivitetar ut frå brukarane sine behov, interesser og funksjonsnivå. Målet vårt er at brukarane skal oppleve livskvalitet, respekt og verdigheit.

Vi har fleire avdelingar med ulike aktivitetar:

Prestemarka DAGSENTER, tlf. 910 06 298  E-post
Dagtilbod for dei på tidleg utviklingstrinn og med ekstra hjelpebehov. No organiserer dagsenteret aktiviseringstilbod for inntil 8 personar i samarbeid med Vaksenopplæringa. I tillegg er fleire innom til opplæring gjennom vaksenopplæringa.

Prestemarka FARGESKRINET, tlf. 70 24 48 93  E-post
Ein tilrettelagt arbeidsplass der ein lagar flotte husflidsprodukt. Fargeskrinet tek også på seg enkle arbeidsoppgåver/delproduksjon for møbelindustrien. Fargeskrinet gir arbeidsaktivisering til vel 10 brukarar.


Prestemarka - Dagsenter - Klikk for stort bilete Fargeskrinet - Klikk for stort bilete


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Prestemarka GARD, tlf. 70 24 48 95
Tilrettelagt arbeid knytt til gard/gartneridrift, utegruppe, vedproduksjon og ein liten gardsverkstad. Vi kan utføre enkle arbeidsoppgåver ute, og har oppdrag med delproduksjon for ulike bedrifter i distriktet. I dag gir vi tilbod om arbeidsaktivisering til omlag 15 brukarar.

Prestemarka GARTNERI, tlf. 70 24 48 97  E-post

Bruktbuda
Bruktbuda

   

Kontaktinformasjon

Skodje kommune
Nihusvegen 3
6260 Skodje
E-post : postmottak@skodje.kommune.no
Telefon
: 70 24 40 00

Mobil
: Beredskap Teknisk: 99 29 66 35 Beredskap Barnevern 91 91 19 66
Org.nr.
: 964 980 454
Kontonr.
: 4212 23 24936
Kommunenr.
: 1529
Opningstid
: Må/ty/to/fr kl. 9-14. On kl.10-14.

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss

Skriftstørrelse

a - a - a