Publisert 23.05.2019
Illustrasjon tilbygg Valle barnehage

Det er behov for ei utviding av Valle barnehage, og Slyngstad Aamlid Arkitekter vart engasjert til å utarbeide eit forprosjekt i samarbeid med tilsette ved Valle barnehage, einingsleiar for barnehagane og representantar frå teknisk avdeling. Arkitekten vart også utfordra til å vurdere tilkomst og parkering for Valle barnehage og Valle barneskule.

Publisert 21.06.2018
Skulebygning 01

Skodje kommunestyre har vedtatt i økonomiplanen for 2017-2021:

  • Utviding av Skodje barneskule, avd. Skodje
  • Utbetring uteområda på Skodje ungdomsskule og Skodje barnehage
  • Ny trafikkavvikling ved skuleområde i Skodje sentrum

Desse prosjekta krev at ein ser på heile området som ein heilskap.

Norconsult AS har fått i oppdrag å utarbeide prosjekta.

Øystein Eltvik er kontaktperson for prosjekta.

   

Kontaktinformasjon

Skodje kommune
Nihusvegen 3
6260 Skodje
E-post : postmottak@skodje.kommune.no
Telefon
: 70 24 40 00

Mobil
: Beredskap Teknisk: 99 29 66 35 Beredskap Barnevern 91 91 19 66
Org.nr.
: 964 980 454
Kontonr.
: 4212 23 24936
Kommunenr.
: 1529
Opningstid
: Må/ty/to/fr kl. 9-14. On kl.10-14.

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss

Skriftstørrelse

a - a - a
Husbanken
Miljøvennleg enegibruk
Bygningsteknisk etat
Lover og forskrifter
Statens kartverk