Døgnbemanna omsorgsbustadar - Runnane omsorgsbustadar

Illustrasjon 3D.jpg - Klikk for stort bilete

Skodje kommune er i gang med bygging av nye omsorgsbustadar. 

Prosjektet har som målsetting å legge til rette for eit godt bumiljø, der trivsel, og ei kjensle av tryggleik og sjølvstende er viktige moment. Det skal gje moglegheiter for sosialt fellesskap og besøk, samtidig som det skal ha ein karakter av privat heim.

Kontaktperson for prosjektet er Nils Holten.

Målgruppe

Når bygget står ferdig har Skodje kommune 24 døgnbemanna plassar å tilby innbyggjarane. Det skal være private bustader, men tilrettelagte, slik at ein kan bruke heimebasert omsorg etter behov.
 
Senteret skal ha eit omsorgsnivå mellom heimebasert omsorg og institusjonsplass, og plass kan tildelast innbyggarar som har nytte av dette tenestenivået.
 
Leigebuarar som får auka pleiebehov, demens etc. må kunne halde fram med å bu der, og med tilpassa tenestetilbod inntil eit visst nivå, før flytting til institusjon. 
 
3D-teikning fasade 2.jpg 3D-teikning fasade 3.jpg 3D-teikning fasade 4.jpg Illustrasjon 3D.jpg Planskisse 2.jpg 3D-teikning fasade 1.jpg Situasjonsplan.jpg Planskisse.jpg IMG_6899.jpg IMG_6900.jpg IMG_6901.jpg IMG_6902.jpg IMG_6903.jpg IMG_6904.jpg IMG_6898.jpg
Sist endra 22.08.2018 10:54
   

Kontaktinformasjon

Skodje kommune
Nihusvegen 3
6260 Skodje
E-post : postmottak@skodje.kommune.no
Telefon
: 70 24 40 00

Mobil
: Beredskap Teknisk: 99 29 66 35 Beredskap Barnevern 91 91 19 66
Org.nr.
: 964 980 454
Kontonr.
: 4212 23 24936
Kommunenr.
: 1529
Opningstid
: Må/ty/to/fr kl. 9-14. On kl.10-14.

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss

Skriftstørrelse

a - a - a
Husbanken
Miljøvennleg enegibruk
Bygningsteknisk etat
Lover og forskrifter
Statens kartverk