Arealplanlegging - generelt

Teknisk avdeling har ansvar for at planarbeid i kommunen vert utført i samsvar med reglene som er vedtekne gjennom plan-og bygningslova. Planansvaret omfattar både kommuneplanen sin samfunnsdel, arealdel til kommuneplanen og arbeid knytt til detaljplanar som regulerings-og bebyggelsesplanar

Gjennom arealplanar etter plan- og bygningslova sine reglar, fastlegg kommunestyret korleis areala skal nyttast. Dispensasjonssøknadar frå desse planane blir avgjort i det faste planutvalet.


Teknisk avdeling er i tillegg ansvarleg for utarbeiding av ulike temaplanar, som til dømes kommunal trafikktryggingsplan og kommunedelplan for idrettsanlegg og anlegg for friluftsliv.

Oversikt over planar som gjeld i Skodje kommune finn du her på heimesida under offentleg innsyn/planar.

Ansvarleg for planarbeid og dispensasjonshandsaming
AnsvarlegTittelTelefon
Ingunn Osdal StettePlanleggjar70 24 40 45
   

Kontaktinformasjon

Skodje kommune
Nihusvegen 3
6260 Skodje
E-post : postmottak@skodje.kommune.no
Telefon
: 70 24 40 00

Mobil
: Beredskap Teknisk: 99 29 66 35 Beredskap Barnevern 91 91 19 66
Org.nr.
: 964 980 454
Kontonr.
: 4212 23 24936
Kommunenr.
: 1529
Opningstid
: Må/ty/to/fr kl. 9-14. On kl.10-14.

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss

Skriftstørrelse

a - a - a
Kart i Skodje kommune
Miljøverndepartementet
Planlegging.no
Stadutvikling
Lover og forskrifter
Regjeringa
Statens kartverk
Byggteknisk etat