Avløp

Silanlegg på Håhjem - Klikk for stort bilete

Skodje kommune har ansvaret for det offentlege avløpsnettet. Nettet omfattar kilometervis med leidningar, kummar og pumpestasjonar. Skodje sentrum, Stette, Valle og delar av Engesetdal og Glomset har offentleg avløpsnett. Mesteparten av utsleppa går gjennom kommunen sitt silanlegg på Håhjem. Det er eige biologisk reinseanlegg på Stige i Engesetdal, samt slamavskiljarar på Stette og Glomset.

Vask/drift av silar m.m. - Klikk for stort bilete


Tilknyting til offentleg leidningsnett
Sjå artikkel under under for nærare informasjon samt søknadsskjema for tilknyting.

Slam
Slamtøming i Skodje kommune vert utført av ÅRIM. For meir informasjon, ta kontakt med ÅRIM på tlf 70 16 41 80, eller sjå ÅRIM sine heimesider.

Forskrift for hushaldsavfall og slam i Skodje kommune

Prisar på dei kommunale tenestene (betalingsregulativ)

Skjema for søknad om sjeldnare tømming ller fritak frå slamtømmeordninga (PDF, 234 kB)

 

Abonnementsvilkår
Skodje kommunestyre vedtok 22.09.2009 at standard abonnementsvilkår for vatn og avløp, (tekniske og administrative bestemmelsar (PDF, 134 kB)) utarbeidd av KS, skal gjelde for Skodje kommune.

Ansvar for veg og trafikktrygging, vatn, avløp og renovasjon
AnsvarlegTittelTelefon
Magnar KvalvikAvd. ingeniør70 24 40 43
Sist endra 29.03.2017
   

Kontaktinformasjon

Skodje kommune
Nihusvegen 3
6260 Skodje
E-post : postmottak@skodje.kommune.no
Telefon
: 70 24 40 00

Mobil
: Beredskap Teknisk: 99 29 66 35 Beredskap Barnevern 91 91 19 66
Org.nr.
: 964 980 454
Kontonr.
: 4212 23 24936
Kommunenr.
: 1529
Opningstid
: Må/ty/to/fr kl. 9-14. On kl.10-14.

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss

Skriftstørrelse

a - a - a
Lover og forskrifter