Kommunale bygg i Skodje kommune

Skodje ungdomsskule

Byggforvaltninga i Skodje er organisert som ein sektormodell der alle eigedomsrelaterte funksjoner er sentralisert til teknisk avdeling.

PU-bustader Prestemarka 2

Skodje kommune har ei bygningsmasse på om lag 25 000 m2. Dette omfattar
4 skular, 3 barnehagar, rådhus, sjukeheim, dagsenter, gartneri, driftsbygning (løe), 21 PU- bustader, 1 avlastningsbustad, 26 aldersbustader, 6 utleigebustader og 2 innleidde bustader for vidare utleige. I tillegg kjem 2 nedlagde skular som blir brukt av frivillige lag og organisasjonar til diverse arrangement.

Teknisk avdeling driftar og vedlikeheld desse bygningane. For å gjøre denne jobben har vi 3 vaktmeistrar som ambulerer mellom bygningane.

Større vedlikehaldsoppgåver, tilbygg og ombyggingar vert utført av entreprenørar som entreprise.

Reinhaldet vert utført av reinhaldarar som er tilsett ved dei ulike driftseiningane

Sist endra 07.11.2011
   

Kontaktinformasjon

Skodje kommune
Nihusvegen 3
6260 Skodje
E-post : postmottak@skodje.kommune.no
Telefon
: 70 24 40 00

Mobil
: Beredskap Teknisk: 99 29 66 35 Beredskap Barnevern 91 91 19 66
Org.nr.
: 964 980 454
Kontonr.
: 4212 23 24936
Kommunenr.
: 1529
Opningstid
: Må/ty/to/fr kl. 9-14. On kl.10-14.

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss

Skriftstørrelse

a - a - a
Husbanken
Miljøvennleg enegibruk
Byggteknisk etat