Det kommunale vegnettet

Teknisk avdeling har ansvar for utbygging og drift av det kommunale vegnettet.

_ - Klikk for stort bilete

 

 

 

 

 

 

 

- - Klikk for stort bilete

Ansvar for veg og trafikktrygging, vatn, avløp og renovasjon
AnsvarlegTittelTelefon
Magnar KvalvikAvd. ingeniør70 24 40 43
Sist endra 31.08.2016
Publisert 03.06.2019
Miljøgata i Skodje.JPG

Trafikktryggingsplanen gir ei samla oversikt over relevant kunnskap om trafikken i Skodje, samstundes som den gir råd om tiltak for å få ned talet på ulykker. Trafikktrygging er meir enn tiltak retta mot fysisk sikre vegar. Trafikktrygging handlar også om haldningar og oppførsel i trafikken, opplæring og adferdsretta arbeid.

Publisert 02.01.2017
Illustrasjon brøyting.jpg

Skodje kommune har brøyteentreprenørar til kommunale vegar i desse grendene:Skodjebygda: Halvar Skodje, tlf. 918 50 735
Håhjem, Valle, Glomset, Brusdal, Utvika: Lars Kristian Valde, tlf. 950 47 915
Engesetdal: Oddbjørn Døving, tlf. 918 59 240
Fylling: Oddbjørn Døving, tlf. 918 59 240
Stette - Stavset: Oddbjørn Døving, tlf. 918 59 240

Dersom du har behov for brøyting av privat veg, kan du ta kontakt med ein av desse.

Publisert 20.12.2010

Teknisk avdeling administrerer vintervedlikehaldet med brøyting og strøing av kommunale vegar. Skodje kommune inngår avtalar med private entreprenørar som utfører arbeidet.

Fylkesvegar
Fylkesvegane i Skodje kommune, er det Statens vegvesen som har ansvaret for når det gjeld brøyting og anna vedlikehald.

Dette gjeld:
Fv nr. 104: Ørskog grense - Skodjevåg (Furlia)
Fv nr: 106: Skodje  -Haram Grense (Engesetdal)
Fv nr. 107: Stette - Ålesund Grense (Mot Ellingsøya)
Fv nr. 110: Digernes X661 - Ålesund Grense, (Innvika/ Mørkeset)
Fv nr. 111: Vestre Brusdal - Ålesund grense(Gamlevegen i Brusdalen)

   

Kontaktinformasjon

Skodje kommune
Nihusvegen 3
6260 Skodje
E-post : postmottak@skodje.kommune.no
Telefon
: 70 24 40 00

Mobil
: Beredskap Teknisk: 99 29 66 35 Beredskap Barnevern 91 91 19 66
Org.nr.
: 964 980 454
Kontonr.
: 4212 23 24936
Kommunenr.
: 1529
Opningstid
: Må/ty/to/fr kl. 9-14. On kl.10-14.

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss

Skriftstørrelse

a - a - a
Statens vegvesen
Lover og forskrifter