Søknad om fast leige av Gomerhuset 20. aug 2019 - 20. juni 2020

Det skal søkjast på Digitale søknadsskjema

Frivillege lag får leige rom på Gomerhuset. Vilkåret er at brukarane set seg inn i og følgjer rammer og reglar for bruk og branninstruks, og tek del i tilsyn og generell orden.

Vi legg ved Brukarmanual på Gomerhuset (PDF, 2 MB), slik de kan setje dykk inn i kva reglar som gjeld.

SØKNADSFRIST 10. juni 2018

Sist endra 13.05.2019 10.53